Lektion i programmering

Kom ihåg:

Gå igenom denna lista innan du frågar efter hjälp.

Syntax

Kom ihåg att följa språkreglerna!